Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
Verhaaltjes - enzo zorgt voor mooie cadeaus voor kinderen. Mocht er toch iets mis gaan en Verhaaltjes - enzo aansprakelijk worden gesteld, dan zal de kosten nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant werd betaald voor de diensten of producten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Bestellingen worden binnen Nederland als pakket bezorgd.  

Auteursrecht | Copyright
Van alle op deze website aanwezige teksten (verhalen | teksten | illustratie) ligt het auteursrecht bij Verhaaltjes - enzo. De illustraties en teksten mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd. Voor gebruik van illustraties en teksten is toestemming nodig van Verhaaltjes - enzo. Verhaaltjes - enzo heeft het recht om haar naam te vermelden op elk afgedrukte verhalen.

Bestellen
Een bestelling kun je plaatsen via de webshop. Je ontvangt per e-mail eerst een bevestiging van de bestelling waarna  Verhaaltjes - enzo contact met u opneemt voor verdere informatie. Na het voldoen van de betaling zal de bestelling binnen de afgesproken termijn worden geleverd.

Betaalwijze
Alle genoemde prijzen op mijn website zijn in Euro’s en inclusief BTW. 

Betaling
Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg (internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. Bij uitblijven van betaling wordt er niet geleverd en worden eventueel gemaakte kosten in rekening gebracht. Na een termijn van 30 dagen, wordt de klant schriftelijk gemaand, waarbij € 10 aan administratiekosten in rekening wordt gebracht.

Eigendom & eigendomsrechten
De verhalen en illustraties blijven eigendom van Verhaaltjes - enzo. Wanneer een opdrachtgever gebruik maakt van een bestaande illustratie van Verhaaltjes - enzo kan hier geen eigen rechten aan worden verleend.

Klachten
Eventuele opmerkingen of klachten over het drukwerk moet binnen 24 uur na ontvangst van het pakket EN vóór elk gebruik per e-mail gemeld worden aan Verhaaltjes - enzo.

Privacy
De verstrekte persoonlijke gegevens door de klant bedoeld voor het opmaken van een kaart of betaling wordt door Verhaaltjes - enzo strikt vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens heeft Verhaaltjes - enzo ook nodig voor het regelen van het product of het bezorgen hiervan. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Rechtspositie
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Verhaaltjes - enzo is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.